Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Omdat minister Vandenbroucke uit zijn Voorontwerp van het Decreet Leerzorg elke verwijzing naar kinderen met een leervoorsprong verwijderde, richtte EduRatio zich op 15 februari 2009 tot alle Vlaamse volksvertegenwoordigers met onderstaande brief.
Geachte volksvertegenwoordiger,

Op 8 november 2007 vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling met minister Vandenbroucke plaats over zijn conceptnota Leerzorg van 30 maart 2007. Volksvertegenwoordigers van vier partijen drongen er bij de minister sterk op aan om meer aandacht te schenken aan de problematiek van hoogbegaafde leerlingen binnen het concept leerzorg. Zij stelden unaniem: ook bij een leervoorsprong moet preventief opgetreden worden. Wij zetten dit tijdens de hoorzitting al uiteen: er is grote nood aan het systematisch detecteren van leervoorsprong. Ook de onderwijswereld (de VLOR en honderden directeurs, zorgcoördinatoren en leerkrachten tijdens onze acties van 2004 en 2006) en talloze ouders vroegen om meer aandacht voor deze doelgroep.

Minister Vandenbroucke reageerde verbijsterend. Elke verwijzing naar hoogbegaafdheid of leervoorsprong werd juist verwijderd uit zijn Voorontwerp decreet Leerzorg!

Op 12 februari 2009 wees Mevr. Demeulenaere (Open Vld) minister Vandenbroucke op het ontbreken van de doelgroep van de begaafde leerlingen in het onderzoek dat de CLB’s uitvoerden. De minister antwoordde: "We konden deze praktijktest per definitie niet boven water krijgen, omdat we dat inderdaad niet tot een apart aandachtspunt hebben gemaakt. Maar we moeten daar zeker op terugkomen." Jammer genoeg legt de minister niet uit waarom hij dit niet tot een apart aandachtspunt heeft gemaakt en hoe/wanneer hij hierop gaat terugkomen.

Daarom organiseren we zelf zo’n praktijktest. Op dit ogenblik hebben we reeds gegevens van 1137 leerlingen voor wiskunde en 885 voor Begrijpend Lezen. De komende weken zal dit staal nog uitgebreid worden. Deze nieuwe cijfers bevestigen weer dat er in onze basisscholen ongeveer 100.000 leerlingen zitten met een voorsprong van één jaar op Wiskunde en/of Begrijpend Lezen. Deze kinderen worden nog niet systematisch gedetecteerd: enerzijds door gebrek aan lestijden, anderzijds door gebrek aan kennis van de techniek van het doortoetsen.

Honderdduizend leerlingen zitten elke dag vergeefs te wachten op leerstof die ze nog niet beheersen. Kan het Vlaams Parlement dit blijven dulden? Kan het Vlaams Parlement blijven dulden dat de minister het omgekeerde doet van wat alle partijen hem vragen en van wat de wet ( Decreet Basisonderwijs, Art. 8; Kinderrechtenverdrag, Art. 29; Salamanca Statement) voorschrijft? Intussen toonde internationaal onderzoek (PIRLS 2006, PISA 2006, TIMSS 1999 en 2003) aan dat het steeds slechter gaat met onze sterkste leerlingen.

De minister wil een beslissing over het dossier Leerzorg forceren, hoewel het cijfermateriaal nog niet compleet/beschikbaar is. Een beslissing rond de problematiek van de kinderen met een leervoorsprong stelt hij opmerkelijk genoeg juist uit. Zijn de cijfers die wij al aanboden en de vragen van de volksvertegenwoordigers en de VLOR niet duidelijk genoeg om onmiddellijk een beleid te ontwikkelen rond deze kinderen?

Met vriendelijke groeten,

Luc Kumps
Elke Van den Broeck
Magda Vandoninck
EduRatio

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website