Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Vlnr: Luc, Elke, Magda

Van links naar rechts op de foto:

Luc Kumps

Luc Kumps (1958) is opgeleid tot burgerlijk ingenieur en werkt in zijn eigen softwarebedrijf. Zijn zoon (1998) kwam op school in problemen omdat hij een aanzienlijke voorsprong opbouwde op het aangeboden curriculum. Er moesten ingrijpende beslissingen worden genomen over zijn schoolloopbaan. Daarom verdiepte Luc zich in literatuur en wetenschappelijk onderzoek. Hij bouwde zijn kennis in de loop der jaren systematisch uit, en legde contacten met specialisten in binnen- en buitenland. Aanvankelijk was hoogbegaafdheid het onderwerp van studie, maar in contact met Amerikaanse wetenschappers werd hem duidelijk dat het concept leervoorsprong meer handvatten geeft voor de afstemming van het curriculum. Sinds 2005 verspreidt hij via de website EduRatio.be informatie over het onderwerp, en publiceert artikelen in binnen- en buitenland. Inmiddels geeft hij samen met Magda Vandoninck ook cursussen en voordrachten voor het Vlaamse basisonderwijs. In 2010 besloot hij zijn zelfstudie gestructureerd aan te pakken, en begon aan de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.

Elke Van den Broeck

In oktober 2004 besloot Elke om een brief te richten aan de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. Ze had toen al een hele zoektocht afgelegd. Enerzijds naar informatie over de beste aanpak voor de schoolproblemen van haar eigen zoon. Anderzijds naar partners om mee samen te werken om het pad voor volgende generaties kinderen te effenen. Op de brief volgde een handtekeningenactie, en in december 2004 richtte zij in samenwerking met Magda en Luc de werkgroep EduRatio op. In augustus 2010 emigreerde Elke met haar gezin naar Canada. Ze zag zich genoodzaakt om haar inbreng in EduRatio voorlopig te bevriezen, maar is benieuwd hoe het initiatief verder zal evolueren.

Magda Vandoninck

Magda heeft 36 jaar werkervaring in het basisonderwijs. In 2001 raakte ze als zorgleerkracht geïnspireerd door de toespraak van gouverneur Paulus, over 'Vergeten zorgkinderen', waarop ze prompt, gesteund door directie en leerkrachtenteam, een cursus 'Professioneel omgaan met hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs' op het CBO te Antwerpen volgde. Jarenlang werkte zij voltijds als zorgverstrekker in de eigen basisschool, waar zij een aantal zwakkere leerlingen opvolgde, gedurende 8 lesuren een kangoeroeklas leidde, én ook het (pro-actief) screenen en doortoetsen van leerlingen voor haar rekening nam. De ouders van de school wisten dat ook zij altijd een beroep op haar konden doen in de namiddag of na de lestijden. Haar school werd in november 2003, na een doorlichting, voorgedragen als 'voorbeeldschool voor zorg' op het Ministerie van Onderwijs. Na de GOK-doorlichting in 2004, werd deze eretitel nogmaals bevestigd. In 2012 ging Magda met pensioen. Maar ze blijft netoverschrijdend haar collega-leerkachten uit Vlaanderen met raad en daad bijstaan indien ook zij een gefundeerd beleid van actieve detectie en begeleiding van kinderen met een leervoorsprong willen uitwerken. Ook aan ouders geeft Magda geregeld goede raad op basis van haar vele jaren ervaring.
Kortom, als rasechte idealist probeert Magda er zorg voor te dragen dat er echt zorg is voor ALLE kinderen. Binnen EduRatio is iemand als Magda natuurlijk onmisbaar. Vanuit haar ervaring kan zij immers vaak in een oogopslag vaststellen of bepaalde zaken al dan niet praktisch haalbaar zijn in het hedendaagse Vlaamse onderwijs. Wanneer we buitenlands wetenschappelijk onderzoek onder de loep nemen, dan kan Magda heel snel aangeven of dit al dan niet toepasselijk is op de Vlaamse situatie.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website