Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Wij stuurden een enquête aan alle Vlaamse politieke partijen. Dit is een voorbeeld van een e-mail of brief, die je aan een (of meerdere) volksvertegenwoordiger(s) kunt sturen. Hoe meer dergelijke berichten een partij ontvangt, hoe meer zij zal overtuigd zijn dat dit thema belangrijk is. Op 1 juni 2009 publiceren we de ingevulde formulieren.
Geachte Heer/Mevrouw XXX,

Bijna 40% van het Vlaamse overheidsbudget gaat naar onderwijs, dat de toekomst van onze maatschappij bepaalt. Daarom vind ik het belangrijk dat ons onderwijssysteem aan alle kinderen toelaat om voldoende bij te leren. Tot op heden was dit zelden het geval voor kinderen die op een bepaald ogenblik een leervoorsprong hadden op een of meerdere domeinen. Een dergelijke voorsprong brengen de meeste scholen immers niet in kaart, vooral door een gebrek aan lestijden en informatie. Na meer dan 30 jaar discussies hierover in het Vlaams Parlement vind ik dat het tijd wordt dat de overheid deze problematiek aanpakt.

Ik hoop dan ook dat uw partij positieve antwoorden zal geven op de vragen in de enquête die EduRatio haar onlangs bezorgde (http://eduratio.be/polenquete.html) .

Ik zal alleszins mijn stemgedrag op 7 juni mee laten bepalen door de antwoorden die EduRatio op 1 juni publiceert op http://eduratio.be/polantwoord.html.

Met de meeste hoogachting,

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website