Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/aarnoutse.html
De handleiding van de Begrijpend Leestest van Cor Aarnoutse[1] geeft een omzetting van de ruwe scores op de test naar c-schalen, decielen en percentielen. In de tabel hieronder staan de omzettingen van ruwe scores naar de CITO A-B-C-D-E schaal, die vele scholen hanteren.

Het betreft hier omzetting voor de afname van de testen op niveau. De scores die bij een afname boven niveau duiden op een voorsprong voor Begrijpend Lezen staan op de pagina van het stappenplan[2].

Omzettingstabel

Groep/leerjaarNormeringABCDE
3/1Vorm A22-2519-2117-1811-160-10
3/1Vorm B22-2520-2116-1911-150-10
4/2Oktober28-3624-2717-2312-160-11
4/2April33-3629-3224-2818-230-17
5/3Oktober24-3018-2313-1710-120-9
5/3April27-3024-2619-2314-180-13
6/4Oktober25-3020-2416-1912-150-11
6/4April27-3024-2620-2314-190-17
7/5Oktober29-3624-2819-2316-180-15
7/5April32-3627-3122-2617-210-16
8/6Oktober25-3221-2417-2013-160-12
8/6April29-3225-2821-2416-200-15


Voorbeelden

  • Een leerling in het tweede leerjaar haalt bij een afname in oktober een ruwe score van 25. Hiermee zit zij in de zone van CITO B, want 25 ligt tussen 24 en 27.
  • Een leerling in het tweede leerjaar haalt bij een afname in april een ruwe score van 25. Hiermee zit zij in de zone van CITO C, want 25 ligt tussen 24 en 28.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ mat.html#aarnoutse.htmlBegrijpend Leestest van Cor Aarnoutse
2eduratio.be/ stappenplan.htmlstappenplan

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)