Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/afgewerkt.html
 • Eline Godaert 2017[1]
  Het beslissingsproces van leerkrachten bij het overslaan van een klas: de invloed van wetenschappelijke kennis over jaarversnelling.
 • Janneke Dullemond 2009[2]
  Een Nederlands onderzoek naar de verborgen leervoorsprong in een reguliere groep zes (vierde leerjaar).
 • Annelien Van Damme 2008[3]
  Versnelde leerlingen: de beleving van jongvolwassen ervaringsdeskundigen.
     Een literatuurstudie en kwalitatief belevingsonderzoek bij versnelde universiteitsstudenten
 • Lieselot Himpe 2008[4]
  Versnelde leerlingen: de situatie in Vlaanderen en elders, vandaag en in het verleden
 • Greet Hélin 2006[5]
  Een orthopedagogische kijk op 'het overslaan van een klas' (conclusies[6])
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ godaert2017.pdfEline Godaert 2017
2eduratio.be/ dullemond2009.htmlJanneke Dullemond 2009
3eduratio.be/ vandamme2008.pdfAnnelien Van Damme 2008
4eduratio.be/ himpe2008.pdfLieselot Himpe 2008
5eduratio.be/ helin2006.htmlGreet Hélin 2006
6eduratio.be/ helin2006c.htmlconclusies

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)