Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/diensten.html

Afname van toetsen boven niveau

Wanneer een kind een leervoorsprong heeft, dan beheerst het leerstof die op school nog niet is aangeboden. Hoewel er soms al vermoedens zijn van een leervoorsprong, krijgt men pas zekerheid door toetsen af te nemen die werden opgesteld voor oudere kinderen in hogere leerjaren. Dit noemt men de afname van testen boven niveau. In veel scholen wordt deze manier van toetsen al ingezet voor kinderen bij wie men een leervoorsprong vermoedt. De meeste scholen hanteren een leerlingvolgsysteem (LVS) voor Wiskunde dat hiervoor uitstekend geschikt is. Veel scholen (en de meeste CLB's) hebben ook testen voor Begrijpend Lezen waarmee een voorsprong op dit vlak kan opsporen. Meer informatie hierover vind je in ons stappenplan[1].

Voor ouders die een leervoorsprong bij hun kind vermoeden biedt EduRatio een nieuwe service. Het is nu mogelijk om genormeerde testen boven niveau te laten afnemen door een ervaren medewerker van EduRatio, tegen het vaste tarief van 200€ per kind, zowel voor kleuters als voor kinderen in de lagere school (tot en met het vijfde leerjaar). In deze prijs is steeds een schriftelijk rapport inbegrepen, waarmee een school gefundeerd beslissingen kan nemen over een aanpak. Ook een bespreking van de resultaten met de ouders enkele dagen na de testafname is inbegrepen.

Met deze testen wordt het huidig niveau in kaart gebracht voor twee domeinen: Wiskunde en Begrijpend Lezen. Wanneer de voorsprong op beide domeinen zo groot is, dat het overslaan van een klas overwogen wordt, zal bovendien nagegaan worden of er hiaten zijn op het vlak van spelling en technisch lezen. In dat geval wordt ook de mate van automatisatie van wiskundige bewerkingen gemeten.

Deze testen worden afgenomen in Eindhout. Desgewenst kunnen de testen ook elders afgenomen worden, maar dan wordt er een kilometervergoeding (zie hieronder) aangerekend.
De duur van de testafname is gemiddeld drie uur. Voor een grote voorsprong op meerdere domeinen kan dit beduidend langer zijn. De prijs in onafhankelijk van de mate van voorsprong.

Om een afspraak te maken of voor meer informatie kun je terecht op info@eduratio.be.

Schoolbezoek

Een ervaren medewerker van EduRatio kan de resultaten van de testen bespreken met de school. Hiervoor rekent EduRatio 51€ per uur ter plaatse aan, met een minimum van één uur en 12,75€ per extra begonnen kwartier. De verplaatsingskosten zijn hierin niet inbegrepen.

Verplaatsingskosten

0,3707€ per gereden kilometer (op basis van de regels bij de federale overheid[2])
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ stappenplan.htmlstappenplan
2www.fedweb.belgium.be/ nl/ verloning_en_voordelen/ onkosten_tijdens_het_werk/ reiskosten/ federale overheid

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)