Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/dweck.html

Het onderzoek van Carol Dweck

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck is wereldvermaard om haar onderzoek naar motivatie. Al meer dan dertig jaar houdt ze zich bezig met de relatie tussen motivatie en prestaties. De inzichten die zij in die tijd verwierf en de grondigheid van haar onderzoek hebben verregaande gevolgen voor de aangewezen manier om kinderen op te voeden tot gemotiveerde volwassenen. Dweck werd steeds sterk geïntrigeerd door het doorzettingsvermogen van sommigen, zeker in periodes van tegenslag. Succesvolle mensen houden van bijleren, zoeken zelf uitdagingen, waarderen inspanning en geven niet op wanneer er hindernissen opduiken.

Met haar onderzoek ontdekte Dweck de belangrijkste oorzaken van faalangst en motivatieproblemen en toonde ze op overtuigende wijze aan hoe we deze houding kunnen voorkomen en corrigeren. We vatten hier dit onderzoek en de besluiten samen. Met de links in de blauwe gedeelte van het menu aan de linkerkant kun je rechtstreeks naar de verschillende onderdelen gaan. Iemand die niet vertrouwd is met Dwecks werk leest deze onderdelen best van boven naar onder. Na een kort overzicht van enkele mythes die het onderzoek doorbrak, starten we met het resultaat (hulpeloze of doorzettende reacties bij moeilijkheden) en wordt laag na laag verder gepeild naar de oorzaak van hulpeloos gedrag en wordt langzaamaan duidelijk hoe we het kunnen voorkomen en kunnen corrigeren.

Voor alle duidelijkheid: Dweck ging niet over een nacht ijs. Ze heeft het niet over enkele mensen aan de rand van een of ander spectrum. Ze heeft het niet over nauwelijks meetbare effecten. Al het onderzoek dat hier vermeld wordt, is talloze keren herhaald door verschillende onderzoekers, slaat op nagenoeg iedereen en handelt over beduidende opgemeten verschillen. Voor mensen die zich verder in deze materie willen verdiepen, is er een uitgebreide sectie met links[1] naar literatuur en video's in het Engels en het Nederlands.

Tot slot willen we nog duidelijk maken dat in al de beschreven experimenten al het mogelijke werd gedaan om te voorkomen dat kinderen blijvende schade ondervonden van de experimenten (ook al was dit tijdens de experimenten duidelijk geregeld het geval)! Soms gebeurde dit door beperkingen op te leggen aan hoe ver de onderzoekers mochten gaan, soms door na het experiment de deelnemers in te lichten over de ware toedracht en corrigerende trainingen te geven. Dit wordt in de tekst op deze website niet telkens vermeld, maar gebeurde wel degelijk op consequente wijze.

De verschillende pagina's over Dwecks onderzoek zijn ook samen beschikbaar als een enkel PDF bestand[2].
We maakten tevens een overzichtsfiguur[3]

==>
Volgende pagina
[4]
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ dwecklinks.htmllinks
2eduratio.be/ dweck.pdfPDF bestand
3eduratio.be/ dweckoverzicht.pdfoverzichtsfiguur
4eduratio.be/ dweckmythes.html==>
Volgende pagina

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)