Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/eml_27062006.html
Nieuwsbrief van 27 juni 2006.

Wil je eens uittesten wat je weet over de opvang van begaafde leerlingen in
de Vlaamse scholen?
Eén quiz, tien vragen.
http://eduratio.be/quiz1.html[1]
De antwoorden staan op een aparte pagina.

Op elke pagina van de website vind je vanaf nu rechts bovenaan een link
("Afdrukklare versie"). Deze laat toe om de pagina af te drukken zonder het
menu links (om papier te besparen) en met een lijst van de links die in de
pagina voorkomen (zodat je ook op papier kunt zien waar die links naar
verwijzen).

Aan iedereen, die ons een sympathiek e-mailtje stuurde of die een
volksvertegenwoordiger aanschreef om steun te vragen voor onze voorstellen:
BEDANKT! Wij blijven ervan overtuigd dat we door een intense samenwerking
tussen ouders en scholen ons Vlaams onderwijs kunnen verbeteren voor elke
leerling.

Tenslotte willen we hierbij de scholen en leerkrachten bedanken, die ook het
voorbije schooljaar weer zware inspanningen geleverd hebben om elke leerling
een "doorlopend leerproces" te bieden. Wij weten dat 'Brussel' het jullie
bijlange niet makkelijk maakt, met steeds meer lasten en relatief steeds
minder middelen.

In 1980 besteedde ons land nog 7% van het BNP (Bruto Nationaal Product) aan
onderwijs. Dit is de laatste jaren afgezakt naar 4,5% (!!!) van het BRP
(Bruto Regionaal Product) van Vlaanderen. Over deze 'kloof' hebben we de
minister van Onderwijs nog nooit horen praten. Wij hopen dan ook dat
'Brussel' inziet dat ons onderwijs in de huidige internationale context heel
belangrijk is! Ons onderwijssysteem is volgens ons één van de belangrijkste
elementen om ook in de toekomst onze regio één der welvarendste van de
wereld te laten blijven.

We wensen aan iedereen een fijne, ontspannende en inspirerende zomerperiode
toe.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ quiz1.htmlhttp:/ / eduratio.be/ quiz1.html

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)