Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/index.html
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ stappenplan.htmlStappenplan
2eduratio.be/ tve.htmlNieuwe screeningsmethode: de TVE
3eduratio.be/ mat.htmlDifferentiatiemateriaal
4eduratio.be/ matgebruik.htmlSomplex en Plustaak
5eduratio.be/ cegokleuters.htmlKleuters met een leervoorsprong
6eduratio.be/ geboortemaand.htmlGeboortemaand
7eduratio.be/ rekenbegrip.htmlRekenbegrip Derde Kleuterklas
8eduratio.be/ nd20.htmlVersnelling
9eduratio.be/ dweck.htmlFaalangst en motivatieproblemen
10ppw.kuleuven.be/ home/ alumni/ appel/ hervormingHervorming secundair onderwijs: interview met Jan Van Damme
11eduratio.be/ kloofachtergrond.htmlkloof
12www.vlaamsparlement.be/ vp/ pdf/ 20112012/ 120222_bundel_hervorming_secundair_onderwijs.pdfhoorzitting
13eduratio.be/ eml_03092010.htmlSterke leerlingen: wat doet de minister?
14docs.vlaamsparlement.be/ docs/ handelingen_commissies/ 2010-2011/ c0m019ond2-07102010.pdfverslag
15eduratio.be/ polantwoord.htmlAntwoorden op onze politieke enquête
16eduratio.be/ lezingen.htmlTweedaagse cursus
17eduratio.be/ diensten.htmlDienstverlening van EduRatio
18eduratio.be/ troosten.html"Je bent wel goed in andere dingen!"
Troosten kan kinderen demotiveren
19eduratio.be/ eschrift15.htmlHoogbegaafdheid als levenslange eigenschap?
20eduratio.be/ wieishb.htmlHoogbegaafd?
21eduratio.be/ interview.htmlInterview
22eduratio.be/ 15percent.html15 percent
23eduratio.be/ matgebruik.htmlSomplex/ Plustaak
24eduratio.be/ overheid.htmlWat kan de overheid doen?
25eduratio.be/ wieishb.htmlIs jouw kind hoogbegaafd?
26eduratio.be/ iqouders.htmlIQ van ouders en kinderen
27eduratio.be/ iqtest.htmlIQ en IQ-tests
28eduratio.be/ vpkloof.htmlVerbaal-Performaal Kloof
29eduratio.be/ dweck.htmlFaalangst en motivatieproblemen
30eduratio.be/ mystmeest.htmlHoe denkt U na over hoogbegaafdheid?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)