Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/informatie.html
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ troosten.html"Je bent wel goed in andere dingen!"
Troosten kan kinderen demotiveren
2eduratio.be/ eschrift15.htmlHoogbegaafdheid als levenslange eigenschap?
3eduratio.be/ stappenplan.htmlStappenplan
4eduratio.be/ mat.htmlDifferentiatiemateriaal
5eduratio.be/ dweck.htmlFaalangst en motivatieproblemen: het onderzoek van Carol Dweck
6eduratio.be/ geboortemaand.htmlHet effect van de geboortemaand op de schoolloopbaan
7eduratio.be/ rekenbegrip.htmlRekenbegrip Derde Kleuterklas
8eduratio.be/ cegokleuters.htmlKleuters met een leervoorsprong
9eduratio.be/ nd20.htmlVersnelling
10eduratio.be/ mystmeest.htmlHoe denkt u na over hoogbegaafdheid?
11eduratio.be/ iqouders.htmlZijn de ouders ook hoogbegaafd?
12eduratio.be/ iqtest.htmlIQ-tests

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)