Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/itinera.html
Het Itinera Institute[1] is een onafhankelijke denk- en doetank die wegen voor beleidshervorming naar duurzame economische groei en sociale bescherming identificeert en promoot, voor België en zijn regio's.

Op 16 september 2008 publiceerde deze organisatie een lijvig rapport[2] waarin men o.a. pleit voor een systematische screening van leervoorsprong in onze scholen. Vijftien procent[3] van onze leerlingen in de basisschool heeft een voorsprong van een of meer jaren op taal en/of rekenen. Dit wil zeggen dat al deze kinderen het komende schooljaar een groot deel van de tijd op school in ledigheid zullen doorbrengen. Het rapport stelt dat een minderheid van deze kinderen het meest gebaat is met het overslaan van een leerjaar, en dat de anderen een grote nood hebben aan doorgedreven differentiatie en aan groeperingsmogelijkheden zoals kangoeroeklassen. Het Itinera Institute voert ook mogelijkheden aan om een en ander te financieren. Het rapport illustreert tevens duidelijk de voortdurende achteruitgang in de prestaties van onze sterkste leerlingen[4], die onze minister van Onderwijs voortdurend minimaliseert.

Wij hopen dat onze beleidsmakers dit rapport ter harte nemen. Op 8 november 2007[5] vroegen volksvertegenwoordigers van alle partijen in koor aan de minister van Onderwijs meer aandacht voor kinderen met een leervoorsprong. In dit dossier vinden zij niet enkel een uitgebreide ondersteuning, maar tevens zeer praktische en concreet haalbare manieren om dit op korte termijn in praktijk te brengen.

Vooral kinderen die op het eerste zicht geen leervoorsprong hebben, zijn gebaat bij systematische screening. Scholen die bijvoorbeeld het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong[6] op deze website implementeren, stellen vast dat de kinderen in kwestie niet enkel te vinden zijn tussen de hoge presteerders. Ook begaafde kinderen uit kansarme milieus plukken de vruchten van een systematische aanpak.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1www.itinerainstitute.orgItinera Institute
2www.itinerainstitute.org/ nl/ bibliotheek/ itinera-publicaties-presentaties/ _paper/ gifted-children-unused-potential/ rapport
3eduratio.be/ 15percent.htmlVijftien procent
4eduratio.be/ kloofachtergrond.htmlachteruitgang in de prestaties van onze sterkste leerlingen
5jsp.vlaamsparlement.be/ docs/ stukken/ 2006-2007/ g1275-2.pdf8 november 2007
6eduratio.be/ stappenplan.htmlstappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)