Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/lezingen.html

Leervoorsprong: van detectie tot aanpak

Tweedaagse cursus bij het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO[1]) Universiteit Antwerpen in Wilrijk.

Naar schatting eén op zeven leerlingen in onze basisscholen beheerst de stof in bepaalde leerstofdomeinen die het komende jaar zal worden aangeboden al grotendeels. Hoe kunnen we hen opsporen en ervoor zorgen dat de school ook voor deze leerlingen een plek is waar je iets leert?

PROGRAMMA

Tijdens deze twee cursusdagen leer je hoe je op school een gefundeerd beleid uitbouwt, waarmee je systematisch leervoorsprong in kaart brengt en voor elke leerling de meest geschikte aanpassingen kiest. Voor sommige leerlingen is dit grondige differentiatie voor een of meer vakken binnen of buiten de klas. Anderen kunnen misschien beter een leerjaar overslaan. Aan bod komen zowel de systematische identificatie van de leerlingen in kwestie als de mogelijke ingrepen en de daarbij gebruikte materialen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek en van een haalbare aanpak. Een huiswerk verbindt een en ander met de praktijk in de eigen school.

DOELGROEP

Uitsluitend leerkrachten, zorgleerkrachten, directies en CLB-medewerkers lager onderwijs.

DOELSTELLINGEN

De deelnemers leren onder andere:
  • hoe ze zelf leervoorsprong kunnen opsporen met de middelen die reeds in de school aanwezig zijn, zoals het LVS;
  • hoe ze een verantwoord beleid uitbouwen, verdedigbaar bij het team, de ouders en de inspectie;
  • welke materialen ze kunnen inzetten;
  • hoe ze samen met de betrokkenen beslissingen kunnen nemen rond het overslaan van een klas;
  • hoe ze de motivatie en het doorzettingsvermogen van leerlingen kunnen stimuleren.

DATA

  • CNO (Campus Wilrijk): dinsdagen 6/1/2015 en 10/03/2015, telkens van 9.30u tot 16.30u.

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven bij CNO[2].
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1www.ua.ac.be/ main.aspx?c=*CNO&n=42415&groep=21&id=14/ BAS/ B38&action=showinfoCNO
2www.ua.ac.be/ main.aspx?c=*CNO&n=42415&groep=21&id=14/ BAS/ B38&action=showinfoCNO

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)