Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

 • e-mail 13 juni 2005
  "Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat uw projectaanvraag in het kader van de proeftuinen, ruimte voor onderwijsinnovatie, door de selectiecommissie niet weerhouden werd. Wij hielden er aan u dit nu al kort mee te delen.Een omstandige motivering van deze beslissing mag u kortelings per brief verwachten."
 • e-mail 14 juni 2005
  "U kreeg zopas onderstaand bericht. Ter verduidelijking wil ik u meedelen dat de uiteindelijke beslissing inzake de erkenning van de proeftuinen genomen is door de Minister. De selectiecommissie had alleen een advies aan de minister opgesteld."
 • brief 16 juni 2005
  "Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat uw projectvoorstel niet weerhouden werd door de minister, na advies van de selectiecommissie. Dit zegt echter niets over de intrinsieke waarde van uw projectvoorstel. Wij hopen dan ook dat u toch probeert uw project te blijven uitwerken en dat de samenwerking met het Centrum voor hoogbegaafdheid (Universiteit Antwerpen) verder kan groeien.
  Via de pedagogische begeleidingsdiensten kan uw expertise zoveel mogelijk in Vlaanderen verspreid worden. Wij wensen u veel succes toe in de toekomst en hopen op een verdere positieve samenwerking"

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website