Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Naar 6 topsportscholen voor heel Vlaanderen

Persmededeling Kabinet Vandenbroucke en Anciaux
datum: 11 oktober 2005

Met inachtneming van een overgangsperiode wordt het aantal topsportscholen in Vlaanderen teruggebracht tot zes, een in elke provincie (Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt) en een school in de brede rand rond Brussel (Vilvoorde).

De twee kleinste, nu bestaande, scholen (Mortsel en Genk) zullen in de overgangsfase voor een aantal aspecten samenwerken met de scholen uit Antwerpen (Merksem), respectievelijk Hasselt. Op termijn zullen die samenwerkingsverbanden evolueren naar een enkele school.

Dit hebben de Vlaamse minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en de Vlaamse minister van Sport Bert Anciaux in onderling overleg besloten. Het Departement Onderwijs zal de regeling samen met topsportmanager Ivo Van Aken concreet uitwerken.

De beide ministers wensen dat de topsportscholen topkwaliteit leveren. Daarbij gaat het zowel om de sportieve prestaties als om het onderwijs. Voor het onderwijs stelt minister Vandenbroucke een aantal principes voorop:

  • een kwaliteitsvol onderwijsaanbod van vakken en studierichtingen om de leerlingen te wapenen voor het leven na of zonder de topsport;
  • een aanbod op maat: basisvorming en pakketten in functie van de individuele noden van de jonge topsporter;
  • een zeer degelijke studiebegeleiding van de leerlingen (het zal bij topsporters ook gaan om zelfstandig en zelfgestuurd leren, of om e-learning);
  • de continuïteit in de opdrachten van de leraren.

Voor de sportwereld betekent de reductie dat topsportkwaliteit beter gegarandeerd kan worden. Minister Anciaux wijst er wel op dat deze scholen maar een stukje van de piramide zijn, en dat de invulling van scouting, voorbereidende trainingen op de selectie in een topsportschool en de opvang na de topsportschool even belangrijk zijn. Beslissingen daarover moeten per sporttak genomen worden in samenspraak met de federatie en de stuurgroep topsport.


Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website