Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

In de lente van 2010 bood EduRatio aan scholen de mogelijkheid om gratis een nieuw screeninginstrument uit te testen: de Tien vragen Extensie of TVE.

Respons

 • 270 scholen/CLB's/hogescholen vroegen de TVE formulieren voor LVS Wiskunde "Midden" aan
 • 20 scholen stuurden achteraf bruikbare resultaten in
 • in die 20 scholen werden als gevolg van het gebruik van de TVE in totaal 491 leerlingen 1 jaar boven niveau getoetst met het LVS Wiskunde: 328 jongens en 163 meisjes.

Aantal leerlingen met voorsprong

 • Van de 328 geselecteerde jongens bleken er 250 (76%) nog steeds een CITO C-score te behalen op de LVS test van een jaar hoger.
 • Van de 163 geselecteerde meisjes bleken er 117 (72%) nog steeds minstens een CITO C-score te behalen op de LVS test van een jaar hoger.
 • 151 jongens (46%) en 65 meisjes (40%) behaalden minstens een B-score
 • 67 jongens (20%) and 17 meisjes (10%) behaalden een A-score. Zij zaten een jaar boven niveau dus bij de 25% best scorenden van die leeftijd.
 • Een jaar boven niveau zaten 22 jongens en 4 meisjes boven percentiel 90.
 • 12 jongens en 2 meisjes scoorden zelfs boven percentiel 95!
M.a.w. 76% van de uitgekozen jongens en 72% van de uitgekozen meisjes hadden daadwerkelijk een voorsprong van minstens 1 jaar (=C-score). Dit wil dus zeggen dat slechts 1 op de 4 leerlingen, die op basis van de TVE procedure uitgekozen werden, achteraf geen beduidende leervoorsprong op wiskunde bleken te hebben. Voor een dergelijk eenvoudig screeninginstrument (dat men vooraf inzet om te beslissen wie men daadwerkelijk een jaar boven niveau gaat testen) is dit een meer dan behoorlijk resultaat.

Verband TVE score en voorsprong

Sommige leerlingen werden, ondanks een TVE score lager dan 5, toch boven niveau getest omdat een leerkracht en/of ouder meende dat dit nuttig zou zijn. Ook bij hen zaten redelijk wat leerlingen met een voorsprong. Dit toont aan dat het nuttig is om naast de TVE ook op andere manieren leerlingen te selecteren. Omgekeerd is de TVE in staat om leerlingen te detecteren, die niet opvallen in de klas.

Deze tabel toont het verband tussen de score op de TVE en het percentage leerlingen met minstens een C-score op de test een jaar boven niveau:
TVE score#J#M%voorsprong J%voorsprong M
1051100100
9132100100
833149793
750238270
676477977
5111546869
424154253
3967850
25180100
120100-
0----
Voorbeeld:
Van de jongens die 6 van de 10 vragen van de TVE juist beantwoordden, behaalde 79% nog steeds minstens een C-score een jaar boven niveau. Bij de meisjes 77%.

Opgepast: TVE<5 in de tabel betekent dat enkel de aangemelden boven niveau getoetst werden, niet iedereen met die score!

Percentage van de getesten met voorsprong

Van de leerlingen die boven niveau getest werden, hadden volgende percentages een voorsprong, opgesplitst volgens hun huidig leerjaar:
LeerjaarPercentage met 1 jaar voorsprong
142%
280%
377%
488%
596%

Bijzondere gevallen

 • 15 doorgeteste kinderen waren eerder al eens versneld. 12 van hen hadden nog steeds een voorsprong van 1 jaar. 1 jongen (LJ4) zat in percentiel 95, 1 meisje (LJ3) in percentiel 80. Bij hen loonde het zeker de moeite om ook eens naar het niveau van Begrijpend Lezen een jaar boven niveau te kijken en te evalueren of een tweede versnelling voor hen misschien de meest aangewezen oplossing was.
 • 13 doorgeteste kinderen waren eerder al eens blijven zitten. 9 van hen hadden minstens een C-score 1 jaar boven niveau.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website