Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

EduRatio wil als studiegroep op een rationele manier omgaan met de educatie van hoogbegaafde kinderen.

Kloof tussen theorie en praktijk

We willen proberen om de kloof te dichten die nog vaak bestaat tussen enerzijds de (overweldigende) wetenschappelijke informatie die beschikbaar is, en anderzijds de dagdagelijkse praktijk. Omwille van het relatief geringe aantal hoogbegaafde kinderen is die praktijk nog al te vaak gebaseerd op 'van horen zeggen' of ervaringen met een of twee kinderen. De klaspraktijk loopt dus nog dikwijls vast op mythes en vooroordelen die ontstaan zijn uit onwetendheid over deze wetenschappelijke studies.

Mythes

Hierdoor hoor je dan zaken als:
  • "cognitief is uw kind inderdaad makkelijk in staat om een jaar over te slaan, maar sociaal-emotioneel is dat gevaarlijk. Beter op veilig spelen dus."
  • "we hebben veel slimme kinderen. Hoe weten we dat dit kind verschillend is?"
  • "er is werkelijk geen enkel bewijs dat kinderen versneld door de leerstof laten gaan enig gunstig academisch of sociaal effect zou hebben"
  • "het beste is om de hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk tussen 'gewone' kinderen te laten zitten, zodat ze voorbereid worden op hun leven in de maatschappij. We willen hen niet het gevoel geven om tot een elite te behoren"
  • "laat uw kind kind zijn"
  • "hoe kunnen we zeker zijn dat ze zich goed gaan voelen tussen oudere kinderen als ze niet eens in staat zijn om vriendjes van hun eigen leeftijd te maken?"
  • "de rijken kunnen het zich veroorloven om hun kinderen snel doorheen het onderwijs te loodsen"
  • "een kleuter kan zichzelf niet leren lezen. Dat kan enkel als de ouders pushen."
Al deze opmerkingen hebben een valabel antwoord dat gesteund is op jarenlang wetenschappelijk onderzoek, niet enkel louter theoretisch onderzoek, maar duizenden praktijkstudies. EduRatio wil de Vlaamse beleidsmakers, de schooldirecties, leerkrachten, CLB's, hulpverleners én ouders daarover informeren.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website