Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Geachte Mijnheer Michielsen,

Wij beseffen heel goed dat de CLB's hun best doen om ook aan deze vraag tegemoet te komen, verschillende idealisten offeren zelfs hun schaarse vrije tijd op om een bijscholing te volgen op het CBO of om zelf vakliteratuur door te nemen, maar met de huidige personeelsbezetting is dat niet evident, zoals u zelf terecht opmerkt. De CLB's zijn inderdaad ideaal geplaatst om de ouders en scholen te ondersteunen met raad en daad m.b.t. deze zorgbehoefte.

Wij vermeldden dit inderdaad niet expliciet in de brief (die door een deadline op zeer korte tijd opgesteld is), maar zullen dit zeker meenemen naar de contacten die wij in de nabije toekomst hebben met een lid van de Commissie van Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid. Deze brief is immers slechts een eerste aanzet; het echte werk moet nog beginnen. Wij verzamelen nu al de opmerkingen die we ondertussen nog krijgen vanuit scholen en CLB's. Dit laat ons toe om een door alle partijen gesteund antwoord te formuleren op de beleidsnota, die de minister eind deze maand publiceert. Ons contact in de Commissie Onderwijs zal dit antwoord dan vanuit de Commissie kunnen bespreken met de Minister.

Ondertussen danken wij u voor uw steun en zeer gewaardeerde opmerkingen, en wij zullen u verder op de hoogte houden van de resultaten van onze actie.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website