Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Geachte Ouders,

We ontvingen uw mail en we lazen uw brief aan de minister van onderwijs. Vanuit het CLB onderschrijven wij tenvolle de door u beschreven problematiek van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs. U vraagt onze steun bij uw schrijven aan de minister en motiveert dit in uw mail door te wijzen op het belang van voldoende mankracht bij het CLB.

In uw brief aan de minister vermeldt u dit echter niet. Daar benadrukt U de hoge kosten voor te betalen instanties en het tekort aan expertise bij de CLB's. Het laatste kan ten dele waar zijn, maar het is vooral een kwestie van tijd (mankracht). CLB's worden nl.ter hulp geroepen voor de meest uiteenlopende problemen. Naast hoogbegaafdheid gaat het om minderbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, autisme, NLD, ADHD, faalangst, overgewicht, depressie, pesten ... en zo kunnen we nog lang doorgaan.

CLB's willen de begeleiding van hoogbegaafden echt wel opnemen en doen het ook al vaak. Ze zijn er ook wel goed voor geplaatst: ze werken multidisciplinair vanuit een autonome positie en toch zeer schoolnabij. Hun autonomie garandeert dat ze op school de belangen van uw kind kunnen behartigen en hun schoolnabijheid brengt mee dat ze de sterke en zwakke kanten van concrete scholen en leerkrachten kennen en vandaar best geplaatst zijn om leerlingen met speciale noden, zoals hoogbegaafden, in die school te begeleiden over verschillende leerjaren.

De dienstverlening van de CLB's is daarenboven gratis, waardoor tegemoet wordt gekomen aan uw zorg voor sociaal kansarme gezinnen.

Misschien zijn de CLB's voor u, ouders, wel belangrijker partners dan wat ik uit de teneur van de brief meen op te maken.

Natuurlijk zijn de CLB's en ik in het bijzonder, geïnteresseerd in informatie over uw initiatieven en in alle nieuws rond hoogbegaafdheid in Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten,

Ludo Michielsen,
vestigingscoördinator
VCLB AMI 1
Wij schreven hierop een antwoord.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website