Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nieuwsbrief van 7 juni 2006.

Op 5 mei 2006 verscheen in Het Nieuwsblad een interview met de minister van
Onderwijs.
Enerzijds vindt hij het erg dat veel kinderen "hun nieuwsgierigheid
verliezen" in het onderwijs.
Op http://www.eduratio.be/15percent.html geven wij een mogelijke verklaring
van dit 'verlies'.

Anderzijds meent de minister dat het succes van de 'beste' leerlingen er
komt DANKZIJ (!) het mislukken van de zwakke leerlingen. Hij vindt dat de
'kloof' tussen sterke en zwakke leerlingen zonodig moet gedicht worden,
koste wat het kost.
Op http://www.eduratio.be/zwaksterk.html maken wij duidelijk dat zijn hele
betoog rond de 'kloof' volgens een brochure op de website van het
departement Onderwijs geen enkele ondersteuning vindt in de resultaten van
het PISA-2003 onderzoek, waarnaar de minister steeds refereert. Wel
integendeel!!!
Uit datzelfde PISA-2003 onderzoek blijkt volgens deze brochure vaak compleet
het tegenovergestelde, nl. dat Vlaanderen fier mag zijn op zijn onderwijs,
dat aan de wereldtop staat voor de begeleiding van alle leerlingen: zwak of
sterk, rijk of arm, thuis Nederlands sprekend of niet!

In datzelfde Parlement schreef minister Vandenbroucke trouwens een nieuwe
aflevering van de nu al 33 jaren aanslepende soap, toen hij antwoordde (nu
ja) op een Vraag om Uitleg.

Wij menen dan ook dat het hoog tijd wordt dat de minister er in zijn beleid
naar streeft om de talenten van elk individueel kind zo volledig mogelijk te
ontplooien, i.p.v. te streven naar gelijke UITKOMSTEN onder de noemer van
gelijke KANSEN...

We sluiten af met beter nieuws.
Veel mensen gaven gevolg aan onze oproep om volksvertegenwoordigers aan
te schrijven.
Zes parlementsleden hebben, ten gevolge van de e-mails die zij en hun
collega's kregen, het initiatief genomen om een "Voorstel van Resolutie" op
te stellen en in te dienen in het Vlaams Parlement, met o.a. de vraag om
meer lestijden zorg en om het uitwerken van een CONCREET beleid rond
hoogbegaafde kinderen.
Details op http://www.eduratio.be/vvr170506.html.
Dank aan allen die onze volksvertegenwoordigers aanschreven!

In februari 2006 stuurde EduRatio aan alle leden van de Commissie Onderwijs
een opsomming van een aantal mogelijke initiatieven, die de overheid zou
kunnen nemen.
Wij hopen dat het Vlaams Belang niet de enige partij blijft, die concrete
voorstellen doet.
Drieëndertig jaar wachten is immers lang genoeg geweest!

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website