Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nieuwsbrief van januari 2007.

INTERVIEW IN CALEIDOSCOOP

In maart 2006 nam het onvolprezen pedagogisch tijdschrift Caleidoscoop een interview af van het EduRatio team.
Het resultaat verscheen in het oktobernummer. Je kunt het nalezen op http://eduratio.be/interview.html. Warm aanbevolen aan iedereen die op school een gefundeerd beleid rond snel lerende leerlingen wil uitwerken.

VERANTWOORDING: WAAROM SNEL LERENDE KINDEREN OPNEMEN IN JE ZORGBELEID

We willen iedereen bedanken die in oktober de moeite nam om onze volksvertegenwoordigers een e-mail te sturen. De actie leidde ertoe dat de minister op 18 oktober, vier dagen na zijn geruchtmakende uitspraken over het verbod van de inzet van zorg- of GOK-uren voor hoogbegaafde kinderen, in de Plenaire Vergadering van het Vlaams Parlement ondervraagd werd door leden van alle Vlaamse partijen. Het volledige verslag van dit "Actualiteitsdebat"
rond hoogbegaafde kinderen in Vlaanderen vind je terug op http://eduratio.be/18okt2006.html. Bovenaan de pagina geven wij enkele tips over de manier waarop een school kan verantwoorden dat zij snel lerende kinderen opneemt in haar zorgbeleid.
Op http://eduratio.be/hbvisie.html geven we daarvan een gefundeerde verantwoording.
Op http://eduratio.be/wetten.html geven we een overzicht van de "officiële"
teksten waarop we die verantwoording steunen.

LEERZORGKADER: STAND VAN ZAKEN

De komende maanden zullen de volksvertegenwoordigers debatteren over het leerzorgkader dat de minister van Onderwijs uitwerkte.
Op http://eduratio.be/leerzorg2.html geven wij alvast een overzicht van de stand van zaken wat betreft snel lerende leerlingen en het leerzorgkader.

We wensen jullie alvast een gezond en gelukkig 2007, waarin alle kinderen en volwassenen evenveel kansen krijgen om iets bij te leren!

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website