Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Op 9 januari 2007 stuurden we onderstaande e-mail aan ale Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Geachte volksvertegenwoordiger,

Minister Vandenbroucke zei op 14 oktober in een toespraak dat voor hem de inzet van zorg- en GOK-uren voor hoogbegaafde leerlingen uit den boze was.
Dit werd breed uitgesmeerd in de media.
Prompt reageerden, samen met EduRatio, zeer veel ouders en scholen geschokt.

Iedereen was dan ook zeer tevreden met de snelle reactie van de volksvertegenwoordigers, die op 18 oktober reeds een Actualiteitsdebat rond deze kwestie organiseerden.
Op http://eduratio.be/18okt2006.html brachten wij hierover verslag uit.

Eerst en vooral willen wij via deze weg dan ook iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet. De e-mails die wij achteraf ontvingen, gaven duidelijk aan dat hun tussenkomst in de Plenaire Vergadering zeker niet onopgemerkt gebleven is bij velen die van nabij of van ver bij de problematiek betrokken zijn!

Tijdens het Actualiteitsdebat van 18/10 gaf de minister duidelijk aan dat hij verwacht dat de scholen zorg dragen voor snel lerende leerlingen.
Als we hem mogen geloven, zou dat zelfs kunnen met de bestaande middelen, wat wij ten zeerste betwijfelen.
De volksvertegenwoordigers van hun kant legden sterk de nadruk op het belang van PREVENTIE in deze zaak. De minister leek hiermee akkoord te gaan.

Groot was dan ook onze verbazing toen wij in het "Ontwerp van Conceptnota Leerzorg" in november lazen, dat de passage over hoogbegaafde leerlingen aangepast werd om aan te geven dat deze leerlingen ALLEEN in het zorgbeleid thuishoren NADAT zij "problemen" kregen. Van preventie is dus opnieuw geen sprake meer! Een bepaalde groep van leerlingen met "speciale leerbehoeften"
wordt in de nieuwe tekst expliciet uitgesloten van het nieuwe leerzorgkader (en dus indirect van de extra 21 miljoen euro die voor zorg uitgetrokken werden in CAO-VIII)!

Opnieuw bereiken ons e-mails van verontruste mensen: wil de minister hiermee de initiatieven, die her en der in Vlaanderen ontluiken, in de kiem smoren i.p.v. deze te ondersteunen, zoals de overheid dat in de ons omringende landen doet? Kan hij zo maar al hetgeen de volksvertegenwoordigers hem op
18 oktober meldden naast zich neerleggen? Sommige mensen beginnen zich zelfs zowaar vragen te stellen bij de gang van zaken in onze democratie...

Op http://eduratio.be/leerzorg2.html geven wij een overzicht van de belangrijkste "gebeurtenissen" rond hoogbegaafde leerlingen in het leerzorgkader.
Op http://eduratio.be/hbvisie.html leggen wij uit waarom snel lerende kinderen volgens ons thuishoren in het zorgbeleid van elke school (en waarom de overheid hiervoor middelen moet vrijmaken).
Op http://eduratio.be/wetten.html geven we een overzicht van de nationale en internationale wetten, verdragen en aanbevelingen waarop wij ons hiervoor steunen.

Wij hopen dan ook, samen met heel veel mensen "in de loopgraven", dat alle partijen de minister herinneren aan het standpunt van de volksvertegenwoordigers tijdens het Actualiteitsdebat van 18/10:
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!!!

Steeds bereid tot nadere toelichting, bv. tijdens een hoorzitting terzake.

Met vriendelijke groeten en
de beste wensen voor een vruchtbaar, gezond, gelukkig en beloftevol 2007.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website