Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Op 10 december 2007 stuurden we onderstaande e-mail aan ale Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Geachte volksvertegenwoordiger,

Streven naar gelijke kansen voor elke leerling is een nobel doel. Maar wat betekenen gelijke kansen eigenlijk? Betekent het dat elk kind optimale kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen? Of betekent dit enkel dat iedere leerling een bepaald minimum niveau moet/mag halen? Of betekent dit dat men streeft naar zo gelijk mogelijke uitkomsten?

De laatste jaren brachten verschillende onderzoeken problemen aan het licht met betrekking tot de ontwikkelingskansen die sterke leerlingen krijgen in Vlaanderen. Onze minister van Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, verzwijgt of banaliseert steevast deze problemen.

Het beleid van minister Frank Vandenbroucke is nu al meer dan drie jaar gericht op het verkleinen van wat hij omschrijft als de "prestatiekloof tussen sterke en zwakke leerlingen".

Drie verschillende recente wetenschappelijke onderzoeken tonen duidelijk de evolutie aan: de prestaties van de sterkeren dalen terwijl deze van de zwakkeren op hetzelfde peil blijven. NIEMAND wordt beter van deze manier van "verkleinen van de kloof"!

Jammer genoeg is het besluit van de minister niet dat het nodig is om het roer om te gooien. Integendeel, hij vindt in dit onderzoek steun om zijn beleid verder te zetten. Hij zegt "Dit sterkt mij in de overtuiging dat het mogelijk moet zijn de lat voor de zwakke studenten inderdaad voldoende hoog te leggen". Over de neergang in de prestaties van onze sterkste leerlingen zwijgt hij in alle talen.

Op http://eduratio.be/kloofachtergrond.html geven we een overzicht van de verschillende onderzoeken en plaatsen we deze in contrast met de interpretatie die de Vlaamse minister van Onderwijs eraan geeft.

Op 8 november hebben volksvertegenwoordigers van bijna alle partijen tijdens de "Gedachtewisseling Leerzorg" aan de minister gevraagd om in het leerzorgkader ook aandacht te schenken aan "hoogbegaafde" leerlingen. De minister had hier duidelijk geen oren naar.


Vindt u dat wij dit allemaal met lede ogen moeten ondergaan?
Vindt u het aanvaardbaar dat de minister geen preventief beleid wil uitstippelen voor de 15% leerlingen die in de Vlaamse scholen een groot deel van de tijd zitten te wachten op leerstof die ze nog niet kennen?
Vindt u het aanvaardbaar dat slechts enkele scholen in Vlaanderen daadwerkelijk op zoek gaan naar deze kinderen?
Vindt u het aanvaardbaar dat de minister stelt dat dit geen "probleemaanpak per definitie" vereist?
Voelt u zich als Vlaamse volksvertegenwoordiger niet verplicht om ook voor deze groep van leerlingen op te komen zodat het dagdagelijkse wachten in de klas omgebogen wordt tot dagdagelijks leren?

Wordt het geen tijd om de minister te confronteren met de resultaten van deze onderzoeken en hem te vragen waarom hij steeds opnieuw deze duidelijke signalen negeert en halsstarrig blijft weigeren om deze thematiek ten gronde aan te pakken in het overheidsbeleid?

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website