Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nieuwsbrief van september 2005.

Sinds onze eerste e-mail met informatie in maart zijn er nog enkele
wapenfeiten geweest en pagina's toegevoegd op onze website.

Er bestaat vaak nogal wat onduidelijkheid over wie nu eigenlijk
de 'echte' hoogbegaafde kinderen zijn.
http://www.eduratio.be/wieishb.html bevat een goede omschrijving van
wat wij beschouwen als de aangewezen manier om het begrip
'hoogbegaafdheid' te benaderen.

Met deze drie vragen in het achterhoofd namen wij de pedagogische
opdrachtsverklaringen van drie onderwijsnetten door.
http://www.eduratio.be/netpedopd.html bevat het resultaat van die
speurtocht.

Magda diende een voorstel in voor een proeftuin rond hoogbegaafdheid.
De bedoeling was om de opgedane expertise op grotere schaal te
verspreiden. Details op http://www.eduratio.be/proeftuin.html

Wij gingen op zoek naar gegevens rond het overslaan van klassen
in Vlaanderen. Een professor aan een Vlaamse universiteit vond het een
goed idee om enkele voorstellen voor thesissen rond hoogbegaafdheid
uit te werken. Het resultaat lees je op
http://www.eduratio.be/thesis.html

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website