Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

E-mail (18 januari 2006) aan de volksvertegenwoordigers.

Geachte volksvertegenwoordiger,

Op http://www.eduratio.be/palaver.html geven wij een samenvatting van
drieëndertig jaar gepraat over onze bekwaamste leerlingen, van
Cultuurraad tot Vlaams Parlement.

Eerst en vooral willen wij onze welgemeende dank uitspreken aan allen,
die de politieke moed opbrachten om dit thema op de agenda te plaatsen.
Zij hebben jarenlang de weg geplaveid.

Wij zijn zo vrij om uw steun te vragen voor onze handtekeningactie.
Details op http://www.eduratio.be/leerzorg.html

Tien dagen na de start van de actie ondertekenden al ruim 300
schooldirecties, leerkrachten, CLB medewerkers en ouders.
http://www.eduratio.be/reacties2006.html
De verzamelde handtekeningen dienen ter ondersteuning van
een aantal 'activiteiten' die de komende weken op de agenda staan.

Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke neemt tot onze tevredenheid
hoogbegaafde kinderen op in zijn Discussienota "hervorming onderwijs voor
kinderen met specifieke behoeften".

Hij beschrijft echter het 'probleem' als 'tijdelijk en occasioneel'.
Hier maakt hij in dit geval natuurlijk een vergissing.
Hoogbegaafdheid is iets wat blijvend is en dus ook blijvend zorg nodig
heeft.
En verder is een beleid rond hoogbegaafde leerlingen allesbehalve
'occasioneel en tijdelijk'! Het moet zorgvuldig opgebouwd worden,
gesteund door directie en schoolteam. Het zou dan ook wenselijk zijn dat
de minister in de noodzakelijke middelen voorziet.

Wij willen proberen om hem te overtuigen om rekening te houden met de
signalen, die onze volksvertegenwoordigers, scholen en ouders nu al zoveel
jaren geven aan de opeenvolgende ministers van Onderwijs.

Op 31 januari ontmoet 'onze' Magda Vandoninck Minister Frank Vandenbroucke
in een werkvergadering (over de Discussienota "Leerzorg"), waar zij zal
pleiten voor meer lestijden zorg, met daarin ook een aantal lestijden voor
een correcte begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
De eisen op http://www.eduratio.be/leerzorg.html zal Magda daar
verdedigen.

Op 3 februari komt een zeskoppige delegatie (de voorzitter en leden van
4 verschillende partijen) van de Commissie Onderwijs, Vorming en
Wetenschapsbeleid op bezoek in Magda's school. Daar zal Magda ook aan hen,
na een uitleg over de zorg in haar school, uitleggen dat de middelen voor
zorg allesbehalve voldoende zijn: de lasten, die op de schouders van de
scholen en de individuele leerkrachten gelegd worden, overstijgen hun
draagkracht al een hele tijd.

Wij hopen dat het de minister niet aan de politieke moed ontbreekt om na
de vele woorden over te gaan tot het stellen van enkele concrete DADEN.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website