Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact


Op 31 januari ontmoet 'onze' Magda Vandoninck Minister Frank
Vandenbroucke in een werkvergadering (over de Discussienota
"Leerzorg"), waar zij zal pleiten voor meer lestijden zorg,
met daarin een correcte begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
De eisen op http://www.eduratio.be/leerzorg.html zal ze daar
verdedigen.

Op 3 februari komt een zeskoppige delegatie (de voorzitter en
leden van 4 verschillende partijen) van de Commissie Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid op bezoek in Magda's school. Daar
zal Magda ook aan hen, na een uitleg over de zorg in haar school,
uitleggen dat de middelen voor zorg allesbehalve voldoende zijn:
de lasten, die op de schouders van de scholen en de individuele
leerkrachten gelegd worden, overstijgen de draagkracht al een hele
tijd.

Op 10 dagen kwamen er al 300 HANDTEKENINGEN binnen op de
handtekeningenactie, die steun moet bieden aan de bovenstaande
'activiteiten'. Daarvan waren er 130 schooldirecties.
De lijst plus de geleverde commentaar vind je op
http://www.eduratio.be/reacties2006.html
Als je reeds reageerde: bedankt en kijk even je handtekening na.

Als je nog niet reageerde, willen we nog even AANDRINGEN!
Scholen en ouders moeten hierbij de handen in elkaar slaan om de
minister te overtuigen.
De link bovenaan op http://www.eduratio.be/leerzorg.html laat toe
om heel eenvoudig te reageren (dit bericht beantwoorden kan ook).

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website