Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nederland investeert 30 miljoen euro in 'excellente leerlingen'.

In Nederland worden alle scholen verplicht om een leerlingvolgsysteem te hanteren. Ook komen er landelijke begin- en eindtoetsen. De overheid wil hiermee bereiken dat de scholen gaan streven naar leerwinst bij alle leerlingen. Ook wil men meer aandacht voor excellente leerlingen. In het Actieplan 'Basis voor Presteren' maakt de overheid duidelijk wat ze bedoelt:

Leerwinst bestaat uit de toename van vaardigheden of competenties van leerlingen, zoals die op en tussen verschillende meetmomenten wordt vastgesteld.

EduRatio stelt zich hierbij de vraag op welke manier excellente leerlingen zullen worden geïdentificeerd. Bovendien vraagt EduRatio zich af hoe de netto toename van het niveau van de leerlingen zal worden vastgesteld. Voor leerlingen met een leervoorsprong zal dit alleen kunnen gebeuren door het inzetten van above level testing, waarbij men met toetsen van hogere leerjaren onderzoekt in hoeverre de leerlingen de toekomstige leerstof al onder de knie hebben. Voor onderwijsaanpassingen ten behoeve van de excellente leerlingen trekt Nederland jaarlijks dertig miljoen euro uit.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website