Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/eml_14062010.html
Nieuwsbrief van 14 juni 2010.
Op 15 september en 11 oktober 2010 geeft EduRatio een tweedaagse cursus "Leervoorsprong: van de detectie tot aanpak" bij CNO (Universiteit Antwerpen, campus Wilrijk) . Voor meer informatie kun je terecht bij het CNO. Ook voor inschrijvingen kun je daar terecht. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Deze cursus is uitsluitend bestemd voor leerkrachten, zorgleerkrachten, directies en CLB-medewerkers basisonderwijs.

Hoe kan men voor iedere leerling onderzoeken welke onderwijsaanpassingen hem in staat stellen om iets nuttigs bij te leren, wanneer het gewone curriculum daartoe de mogelijkheid niet meer voldoende biedt vanwege een didactische voorsprong op een of meer vlakken?
In Nederland verrichtte Janneke Dullemond, als afstudeeronderzoek voor de opleiding leerkracht basisonderwijs, baanbrekend onderzoek[1]. Aanbevolen vakantielectuur voor iedereen die een dieper inzicht wil verkrijgen in de problematiek. Deze tekst is ook een ideale voorbereiding op bovenstaande cursus.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ dullemond2009.pdfbaanbrekend onderzoek

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)