Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/eml_15102006.html
Nieuwsbrief van 17 oktober 2006.

Op korte termijn zullen sommige scholen waarschijnlijk geconfronteerd worden
met mensen die hen, met de krant in aanslag, verkondigen dat zij niet langer
voor de "hoogbegaafden" mogen zorgen buiten de klas. Wij raden scholen, die
in het verleden een beleid uitbouwden rond "hoogbegaafden", dan ook warm aan
om minstens de inleiding en het besluit te lezen van de pagina waarnaar we
hieronder verwijzen.

Want wat speelde zich af?
Op 5 oktober werd CAO-VIII ondertekend. Hierin voorziet men o.a. jaarlijks
21 miljoen euro om extra lestijden zorg te financieren.
Dit is een verwezenlijking van het voornaamste punt van de
handtekeningenactie, die wij en onder andere GOKINZO begin 2006 rond meer
lestijden zorg voerden.
Deze middelen zouden verdeeld worden via de schoolgemeenschappen. Elke
school, die "expertise" opbouwde rond een bepaalde "specifieke behoefte" zou
een deel van deze middelen kunnen krijgen.
In de Discussienota Leerzorg van de minister stond hoogbegaafdheid expliciet
vermeld als "specifieke behoefte". Scholen die in dit domein "expertise"
opbouwden, zouden extra middelen kunnen krijgen.

MAAR negen dagen na deze ondertekening maakte Minister Vandenbroucke
EEN EIGENAARDIGE BOCHT: deze extra middelen mogen voor alle kinderen met
"specifieke behoeften" ingezet worden, BEHALVE VOOR DE "HOOGBEGAAFDE"
LEERLINGEN!
Scholen mogen (en moeten) weliswaar "expertise" opbouwen in dat domein. Maar
in tegenstelling tot de andere "specifieke behoeften" krijgen ze daarvoor
geen eurocent ondersteuning.

Ook de praktijk om zorguren in te zetten voor zorg aan "hoogbegaafde"
kinderen (bv. met kangoeroeklassen of bij de detectie) kon volgens de
minister niet langer door de beugel.

Op http://eduratio.be/bekina20.html[1] gaan we in op deze toespraak.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ bekina20.htmlhttp:/ / eduratio.be/ bekina20.html

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)