Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/politiek_oud.html
Deze pagina bevat het 'archief' van onze politieke acties. Details kun je opvragen door te klikken op de links hieronder of in het blauwe gedeelte van het menu links.
24/2/2005antwoorden van de minister[1] op de "Vragen om uitleg" in de Commissie Onderwijs
21/2/2005e-mail[2] aan kabinet Onderwijs en leden van de Commissie Onderwijs met achtergrondinformatie[3] en een schatting van het benodigde budget (tot op heden nog geen reactie van de minister ontvangen).
26/1/2005doorsturen van de lijst met ondertekenaars[4] (en de commentaar van de schooldirecteurs) aan het kabinet van minister Vandenbroucke (tot op heden nog geen reactie van de minister ontvangen).
17/1/2005Vraag om uitleg ingediend door An Michiels, volksvertegenwoordiger voor VB.
10/1/2005Vraag om uitleg ingediend door Kathleen Helsen, volksvertegenwoordiger voor CD&V.
15/12/2004-1/2/2005verschillende gesprekken en vergaderingen met volksvertegenwoordigers uit de Commissie Onderwijs.
11/1/2005ons antwoord aan de CD&V fractie[5].
29/12/2004reactie van de Vrije CLB-Koepel[6].
24/12/2004reactie van de CD&V fractie[7] in het Vlaams Parlement.
15/12/2004reactie van CLB Zoersel[8] en ons antwoord[9] daarop.
10/12/2004start van het verzamelen van handtekeningen.
07/12/2004verzending van onze commentaar op de discussienota[10] naar minister Vandenbroucke (tot op heden nog geen reactie van de minister ontvangen).
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ helsen_michiels.htmlantwoorden van de minister
2eduratio.be/ email21feb2005.htmle-mail
3eduratio.be/ achtergrondinfo.htmlachtergrondinformatie
4eduratio.be/ ondertekenaars.htmlondertekenaars
5eduratio.be/ cdvantwoord.htmlantwoord aan de CD&V fractie
6eduratio.be/ vclb_reactie.htmlVrije CLB-Koepel
7eduratio.be/ cdv_reactie.htmlCD&V fractie
8eduratio.be/ clbzoersel_reactie.htmlCLB Zoersel
9eduratio.be/ clbzoersel_antwoord.htmlantwoord
10eduratio.be/ minister.htmlcommentaar op de discussienota

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)