Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Hieronder staan tien vragen, waarvan het antwoord meestal ergens op deze website te vinden is. Op een aparte pagina vind je de antwoorden.
 1. Is het verschil tussen IQ 70 en IQ 100 even groot als het verschil tussen IQ 100 en IQ 130?
  1. Even groot
  2. Kleiner
  3. Groter
  4. De vraag heeft geen zin

 2. Stel dat men overweegt om een kind een leerjaar te laten overslaan. Doet men er dan goed aan om de geboortemaand en de lichaamslengte enig gewicht te geven in het beslissingsproces?
  1. Ja, dit is zeer belangrijk
  2. Nee, dit is van geen enkel belang
  3. Jawel, maar dit is van zeer weinig belang

 3. Hoeveel kinderen beheersen op 1 september reeds in ruime mate een groot deel van de leerstof, die ze pas tegen 30 juni van het volgend jaar onder de knie zouden moeten hebben?
  1. 2%
  2. 5%
  3. 10%
  4. 15%
  5. 20%
  6. 25%

 4. Mogen ouders zelfstandig beslissen om hun kind 1 jaar vroeger naar het eerste leerjaar te sturen?
  1. Ja, na advies te vragen bij CLB
  2. Ja, na gunstig advies van CLB
  3. Deze beslissing kan niet door ouders genomen worden
  4. Enkel als de school akkoord gaat

 5. Een kind mag de lagere school in vier leerjaren doorlopen i.p.v. in zes
  1. Ja, de school mag zelf beslissen of ze dit toestaat
  2. Eén jaar mag men altijd overslaan als de ouders dat wensen, voor twee heb je toelating van de Vlaamse overheid nodig
  3. Ja, de ouders mogen dit beslissen na advies in te winnen van school en CLB

 6. Kinderen met een IQ boven 130 hebben in de meeste gevallen minstens één ouder, die zelf ook een IQ boven de 130 heeft
  1. Ja, dat is zo in 90% van de gevallen
  2. Ja, dat is zo in 75% van de gevallen
  3. Dat is zo in 50% van de gevallen
  4. Neen, dat is maar zo in 25% van de gevallen
  5. Neen, dat is maar zo in 10% van de gevallen

 7. De kinderen, die nood hebben aan afwijkingen van het curriculum 'naar boven', zijn allemaal te vinden in de top 5% van de rapportuitslagen
  1. Het is eerder de top 15%
  2. Het is eerder de top 10%
  3. In de top 5% zitten inderdaad zowat alle kinderen die nood hebben aan 'meer' en 'anders'
  4. De prestaties op rapporten mogen niet de belangrijkste en zeker niet de enige maatstaf zijn. Toetsen 'boven niveau' zijn een belangrijker indicator
  5. Het IQ de belangrijkste indicator

 8. Het aantal overheidsinitiatieven rond kinderen met een leervoorsprong stijgt beduidend de laatste jaren
  1. Neen, noch in Vlaanderen, noch in de omliggende landen
  2. Niet in Vlaanderen, wel in de omliggende landen
  3. Ja, zowel in Vlaanderen als de omliggende landen
  4. Vooral in Vlaanderen, minder in de omliggende landen

 9. Vijftig jaar geleden waren er meer kinderen die een jaar oversloegen dan vandaag
  1. Inderdaad, driemaal zoveel kinderen als vandaag
  2. Inderdaad, tweemaal zoveel kinderen als vandaag
  3. Dat is nauwelijks veranderd
  4. Dubbel zoveel vandaag als toen
  5. Driemaal zoveel vandaag als toen

 10. Een school, die ook voor 'snelle' leerlingen aandacht wil hebben, kan kiezen tussen ofwel differentiatie ofwel versnelling
  1. Versnelling alleen volstaat in de meeste gevallen
  2. Differentiatie volstaat in de meeste gevallen
  3. Een combinatie van versnelling en differentiatie is essentieel

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website