Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Materiaal voor binnenklasdifferentiatie

Algemene richtlijnen

 • Het differentiatiemateriaal is een vervanging voor leerstof die reeds gekend is of voor overbodige herhalingen en/of oefeningen. Het is volledig uit den boze om van de leerlingen te verlangen dat ze eerst de 'gewone' oefeningen maken en pas daarna aan de slag kunnen met het differentiatiemateriaal. Op die manier lijkt het wel een straf!
 • Dit materiaal is niet vrijblijvend voor de leerlingen: het moet voor hen duidelijk zijn, dat dit even serieus genomen wordt als ander materiaal. Anders gaat de leerling denken dat het niet belangrijk is! Dit kan door ook de gemaakte oefeningen te quoteren, te vermelden op het rapport en/of geregeld ingevulde werkblaadjes mee te geven voor de ouders. De leerling krijgt ook feedback op zijn werk van de leerkracht, net zoals leerlingen die het 'gewone' materiaal gebruiken.
 • De leerling mag zich niet aan zijn lot overgelaten voelen. Dit materiaal kan behoorlijk zwaar zijn en dus is het nodig om soms een woordje uitleg te geven, net zoals bij andere leerlingen. Wanneer leerlingen voor de eerste keer met materiaal worden geconfronteerd, waarvoor zij een inspanning dienen te leveren, deinzen ze vaak terug: dit hebben ze nog nooit meegemaakt! Maar het is net de bedoeling van het materiaal om hen te leren werken, zelfs als ze niet direct de oplossing zien. Wees dus voorbereid op ontwijkingsgedrag, maar eis dat het materiaal afgewerkt wordt! Bemoedig een leerling, die duidelijke tekenen van faalngst vertoont.
 • Met behulp van pre-toetsen wiskunde (dit zijn de toetsen van het leerstofblok dat de komende weken gaat aangesneden worden) stelt men vast welke leerstof wiskunde kan weggelaten worden, bv. wanneer de leerling 85% haalt (op een toets die handelt over leerstof die nog moet gegeven worden). Dit gebeurt enkel voor de kangoeroeklassers: bij hen worden immers niet enkel herhalingsoefeningen, maar ook leerstof weggelaten (om lestijden te 'sparen' voor de kangoeroeklas), en de klasleerkracht kan op deze manier 'gerustgesteld' worden dat de leerling niets gaat 'missen'. De leerling doet ook mee met de eindtoets. De resultaten van de pre-toets worden niet aan de leerlingen getoond.
  Verder laat men voor alle leerlingen, die werken met differentiatiemateriaal, grote stukken (bv. de helft) weg van de herhalingsoefeningen en van de remediërende oefeningen, om deze te vervangen door ander materiaal. De vakken, waarin men materiaal aanbiedt, worden bepaald door het doortoetsen met LVS en begrijpend lezen, zoals beschreven in het stappenplan.

Plustaak Rekenen en Taal

 • Doel: alternatief materiaal voor Rekenen of Taal. Dit materiaal wordt aangeboden wanneer in de klas leerstof of oefeningen aangeboden worden, die door de leerling(en) in kwestie overbodig zijn.
 • Kostprijs: ong. 150EUR voor alle materiaal (Rekenen en Taal) voor de zes leerjaren van de basisschool. Bestellen kan bij
 • Meer informatieUitgeverij Delubas
 • Belangrijke richtlijnen bij het gebruik van het materiaal, met handige bladen voor de "administratie" van Plustaak.

Somplex

 • Doel: alternatief materiaal voor Rekenen. Dit materiaal wordt aangeboden wanneer in de klas leerstof of oefeningen aangeboden worden, die door de leerling(en) in kwestie overbodig zijn.
 • Kostprijs: ong. 250EUR voor alle materiaal voor de zes leerjaren van de basisschool. Te koop bij Ronny Rottiers, zie hierboven.
 • Meer informatie bij MHR (daar kun je ook bestellen).
 • Belangrijke richtlijnen bij het gebruik van het materiaal, met handige bladen voor de "administratie" van Somplex.
Er is ook een opvolger van Somplex beschikbaar: Somplextra. Totale kostprijs voor zes leerjaren: 400EUR.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website