Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Onderstaande e-mail werd op 18 mei 2009 verstuurd aan alle Vlaamse partijen
Op 8 november 2007 vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling met minister Vandenbroucke plaats over zijn conceptnota Leerzorg van 30 maart 2007. Kathleen Helsen (CD&V), Stern Demeulenaere (Open Vld), An Michiels (VB) en Kris Van Dijck (N-VA) drongen er bij de minister sterk op aan om meer aandacht te schenken aan de problematiek van hoogbegaafde leerlingen binnen het concept leerzorg. Al deze volksvertegenwoordigers waren unaniem in hun verklaringen: ook bij een leervoorsprong moet preventief opgetreden worden.

Wij zetten dit tijdens de hoorzitting al uiteen: er is grote nood aan het systematisch detecteren van leervoorsprong. Tijdens onze acties in 2004 en 2006 gaven honderden directeurs van Vlaamse scholen en talloze anderen aan dat de overheid dringend een beleid zou moeten uitwerken en extra middelen (lestijden) zou moeten voorzien voor hoogbegaafde kinderen.

Minister Vandenbroucke reageerde verbijsterend: hij besliste om zorgvuldig elke verwijzing naar hoogbegaafdheid of leervoorsprong te verwijderen uit zijn Voorontwerp decreet Leerzorg!

Op 12 februari 2009 wees Mevr. Demeulenaere (Open Vld) minister Vandenbroucke op het ontbreken van de doelgroep van de begaafde leerlingen in het onderzoek dat de CLB's uitvoerden. De minister antwoordde: "We konden deze praktijktest per definitie niet boven water krijgen, omdat we dat inderdaad niet tot een apart aandachtspunt hebben gemaakt. Maar we moeten daar zeker op terugkomen." Jammer genoeg legt de minister niet uit waarom hij dit niet tot een apart aandachtspunt heeft gemaakt en hoe/wanneer hij hierop gaat terugkomen.

Daarom organiseerden we zelf zo'n praktijktest. Tijdens onze DoorToetsActie 2009 werd duidelijk dat 18% van de kinderen in de Vlaamse basisscholen een dusdanige voorsprong hebben, dat vergaande aanpassingen aan hun onderwijs nodig zijn, indien men wenst dat zij voldoende bijleren op school. Dit werd vastgesteld door het afnemen van toetsen die bestemd zijn voor kinderen van een hoger leerjaar. Negenentwintig scholen namen deel aan onze actie. Zij gingen op zoek naar een leervoorsprong van een jaar of meer bij 4176 leerlingen in 121 klassen.

In bijlage vindt u een kleine enquête (tien vragen), waarmee wij peilen naar het standpunt van uw partij op het vlak van de problematiek van leervoorsprong in het Vlaamse onderwijs. Op 1 juni zullen wij alle ontvangen ingevulde vragenlijsten publiceren op onze website. Daarnaast zullen we de 13.000 abonnees (voornamelijk leerkrachten, directies en CLB's) van onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte brengen.

Wij danken u alvast bij voorbaat voor de tijd die u hieraan wijdt en kijken uit naar de antwoorden van uw partij.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website