Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nieuwsbrief van 19 mei 2009.
Eerst en vooral willen wij onze dank uitspreken aan de 29 scholen die deelnamen aan onze DoorToetsActie 2009. Zij namen bij 4176 leerlingen in 121 klassen toetsen af, bestemd voor oudere kinderen. Hierdoor werd duidelijk dat waarschijnlijk zo'n 18% van de kinderen in de Vlaamse basisscholen een dusdanige voorsprong hebben, dat verregaande aanpassingen aan hun onderwijs nodig zijn, indien men wenst dat zij voldoende bijleren op school.

Zoals beloofd hebben wij deze gegevens en de vraag naar extra lestijden overgemaakt aan alle politieke partijen. Daarnaast bezorgden wij elke partij een enquête, waarmee we peilen naar hun intenties na de verkiezingen van 7 juni. Op 1 juni zullen wij alle ontvangen antwoorden integraal publiceren op onze website.

Hoe kunt u een bijdrage leveren? U motiveert de partijen door te e-mailen of te telefoneren naar een volksvertegenwoordiger in uw regio en te vragen of zijn/haar partij meewerkt aan deze enquête. U kunt daarbij eventueel gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

Bijna 40 (veertig!) procent van het Vlaamse overheidsbudget gaat naar onderwijs. Het loont dus zeker de moeite om u te informeren over de intenties van de verschillende partijen op het vlak van onderwijs. Indien u vindt dat scholen in staat moeten zijn om leervoorsprong op te sporen en dat (onder andere) hiervoor extra lestijden nodig zijn, dan is nu het ideale moment om dat te laten weten aan een (of meerdere) volksvertegenwoordiger(s).

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website