Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nieuwsbrief van 23 augustus 2010.

Eerst screenen, dan toetsen boven niveau

EduRatio ontwikkelde in 2009 een nieuw systeem om in de basisschool op systematische wijze leervoorsprong op het vlak van Wiskunde bij alle leerlingen in kaart te brengen, en dit met een minimum van tijdsinvestering van de betrokken leerkracht. In februari 2010 (afname LVS Midden) hebben veel scholen dit uitvoerig getest. De schoolteams waren zo enthousiast, dat we besloten hebben om deze methode ook voor de afname van het LVS Begin gratis ter beschikking te stellen van alle Vlaamse scholen.

Op onze website vind je meer uitleg over deze vorm van testen, die we TVE (Tien Vragen Extensie) noemen. De ervaringen van de scholen in de lente lieten ons toe om een reeks nuttige aanbevelingen te formuleren. Dank aan iedereen die reageerde!

Cursus

De tweedaagse cursus die we in september/oktober geven in het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van de Universiteit Antwerpen is volzet. Voor de herhaling in januari/februari 2011 zijn er echter nog enkele plaatsen beschikbaar. Gelieve contact te nemen met het CNO voor meer informatie.

Persoonlijk nieuws

Dit is voorlopig de laatste nieuwbrief die mee ondertekend wordt door Elke Van den Broeck. Zij emigreert in augustus 2010 met haar gezin naar Canada. Ze ziet zich genoodzaakt om haar inbreng in EduRatio voorlopig te bevriezen, maar is benieuwd hoe het initiatief verder zal evolueren.

Luc besloot om zijn zelfstudie gestructureerd aan te pakken, en begon aan de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Voor leerlingen in het secundair biedt de Open Universiteit trouwens ook mogelijkheden in het kader van de Academic Experience.

Een nieuwe start

Minister van Onderwijs Smet schreef een jaar geleden in zijn Beleidsnota 2009-2014 (p. 6) "We moeten de sterkere leerlingen en studenten beter doen presteren." Hij meent terecht dat dit een van de vier essentiële peilers van een beleid rond gelijke kansen moet zijn. Wij menen dat de leerlingen met voldoende voorsprong om te kunnen meedraaien in een hoger leerjaar, gerust sterke leerlingen mogen genoemd worden. Wij vragen ons dan ook af of het beleid in het nieuwe schooljaar iets concreets gaat realiseren rond deze peiler. Wij zullen alleszins met frisse moed aan de kar proberen te duwen.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website