Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/cursuslinks.html

Dag 1

Hoogbegaafdheid of leervoorsprong?[1]
Hoogbegaafdheid: vroeger en nu[2]
De evolutie in Renzulli's visie, van drie cirkels tot het nemen van beslissingen: 1977-2005 (zie p. 3-4)[3]
Scriptie Janneke Dullemond: overzicht[4]
Scriptie Janneke Dullemond: volledige tekst[5]
Hoogbegaafdheid als levenslange eigenschap?[6]
EduRatio's Doortoetsactie (DTA): overzicht[7]
EduRatio's Doortoetsactie (DTA): de resultaten[8]
EduRatio's Doortoetsactie (DTA): gevolgde procedure[9]
Een voorbeeld van een politiek standpunt: toespraak van Frank Vandenbroucke t.g.v. 20 jaar BEKINA[10]
De reactie in het Vlaams Parlement op deze toespraak[11]
Toespraak van Frank Vandenbroucke in 2005 (met filmpje)[12]
Vlaams Parlement: uitspraken van ministers sinds 1973[13]
Hoorzitting Vlaams Parlement: tussenkomst EduRatio[14]
EduRatio vraagt de mening van de politieke partijen: lees hun antwoorden[15]
Minister Smet wil zich inzetten voor de sterke leerlingen. EduRatio vraagt hoe hij dat concreet wil doen[16]
IQ-tests[17]
IQ van ouders en kinderen: hoe hangen ze samen?[18]
Verbaal-performaal kloof[19]
Scriptie van Judith Reuver over de V/P kloof[20]
Zin en onzin van IQ subtestanalyse[21]
WISC-III Verbal/Performance Discrepancies Among a Sample of Gifted Children[22]
Men moet oppassen met wat men aan een kind zegt bij testafnames (filmpje)[23]
Stappenplan[24]
SiDi-R bestellen[25]
Genormeerde testen Begrijpend Lezen van Cor Aarnoutse bestellen[26]
Excel werkboek voor verwerking SiDi-R screening kleuters[27]
Excel werkboek voor verwerking SiDi-R screening lagere school[28]
Stappenplan: veelgestelde vragen[29]
Formulieren voor administratie Somplex[30]
Formulieren voor administratie Plustaak Taal[31]
BELANGRIJKE INSTRUCTIES voor afname van de TVE[32]
Excel bestand voor samenvatting huiswerk[33]
Lijst van materialen (met links naar producenten)[34]

Dag 2

Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs (CITO 2007)[35]
Begrijpend lezen in het basisonderwijs: invloed van milieu en onderwijs (Kohnstamm Instituut)[36]
Nieuwsbegrip België (2 niveaus)[37]
Nieuwsbegrip Nederland (5 niveaus)[38]
Effectief en aantrekkelijk omgaan met leesstrategieën (Kees Vernooy)[39]
Ontwikkelingen op het gebied van (begrijpend) lezen. wat werkt? (Kees Vernooy)[40]
Pedagogische opdrachtsverklaringen[41]
Decreet basisonderwijs - zie Artikel 8[42]
Inspiratie voor schoolwerkplan[43]
Wetten[44]
Parlementair debat over gebruik zorg- en GOK-uren[45]
Gebruik SES-lestijden: departement onderwijs[46]
IQ van ouders en kinderen: hoe hangen ze samen?[47]
Geboortemaandeffect[48]
Rekenbegrip: normering volgens geboortemaand[49]
Meer lezen over versnelling uit het boek van Durr (1964)[50]
Meer lezen over mindsets en het werk van Carol Dweck[51]
Experiment van Dweck, Nederlandse ondertitels[52]
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ wieishb.htmlHoogbegaafdheid of leervoorsprong?
2eduratio.be/ mystmeest.htmlHoogbegaafdheid: vroeger en nu
3eduratio.be/ hz2007.pdfDe evolutie in Renzulli's visie, van drie cirkels tot het nemen van beslissingen: 1977-2005 (zie p. 3-4)
4eduratio.be/ dullemond2009.htmlScriptie Janneke Dullemond: overzicht
5eduratio.be/ dullemond2009.pdfScriptie Janneke Dullemond: volledige tekst
6eduratio.be/ eschrift15.htmlHoogbegaafdheid als levenslange eigenschap?
7eduratio.be/ dta.htmlEduRatio's Doortoetsactie (DTA): overzicht
8eduratio.be/ dta2009.htmlEduRatio's Doortoetsactie (DTA): de resultaten
9eduratio.be/ dtaproc.htmlEduRatio's Doortoetsactie (DTA): gevolgde procedure
10eduratio.be/ bekina20.htmlEen voorbeeld van een politiek standpunt: toespraak van Frank Vandenbroucke t.g.v. 20 jaar BEKINA
11eduratio.be/ 18okt2006.htmlDe reactie in het Vlaams Parlement op deze toespraak
12eduratio.be/ hb19-10-2005.htmlToespraak van Frank Vandenbroucke in 2005 (met filmpje)
13eduratio.be/ palaver.htmlVlaams Parlement: uitspraken van ministers sinds 1973
14eduratio.be/ hz2007.htmlHoorzitting Vlaams Parlement: tussenkomst EduRatio
15eduratio.be/ polenquete.htmlEduRatio vraagt de mening van de politieke partijen: lees hun antwoorden
16eduratio.be/ eml_03092010.htmlMinister Smet wil zich inzetten voor de sterke leerlingen. EduRatio vraagt hoe hij dat concreet wil doen
17eduratio.be/ iqtest.htmlIQ-tests
18eduratio.be/ iqouders.htmlIQ van ouders en kinderen: hoe hangen ze samen?
19eduratio.be/ vpkloof.htmlVerbaal-performaal kloof
20www.ru.nl/ publish/ pages/ 612482/ de_wisc-rn_als_presenteerblaadje_doctoraalscriptie_judith_reuver.pdfScriptie van Judith Reuver over de V/ P kloof
21www.srmhp.org/ 0202/ iq.htmlZin en onzin van IQ subtestanalyse
22gcq.sagepub.com/ cgi/ reprint/ 50/ 1/ 7.pdfWISC-III Verbal/ Performance Discrepancies Among a Sample of Gifted Children
23eduratio.be/ dweck.htmlMen moet oppassen met wat men aan een kind zegt bij testafnames (filmpje)
24eduratio.be/ stappenplan.htmlStappenplan
25eduratio.be/ mat.htmlSiDi-R bestellen
26eduratio.be/ mat.htmlGenormeerde testen Begrijpend Lezen van Cor Aarnoutse bestellen
27eduratio.be/ SiDi1.xlsExcel werkboek voor verwerking SiDi-R screening kleuters
28eduratio.be/ SiDi2.xlsExcel werkboek voor verwerking SiDi-R screening lagere school
29eduratio.be/ stapfaq.htmlStappenplan: veelgestelde vragen
30eduratio.be/ somplex.xlsFormulieren voor administratie Somplex
31eduratio.be/ plustaak.xlsFormulieren voor administratie Plustaak Taal
32eduratio.be/ tve.htmlBELANGRIJKE INSTRUCTIES voor afname van de TVE
33eduratio.be/ huiswerk.xlsExcel bestand voor samenvatting huiswerk
34eduratio.be/ mat.htmlLijst van materialen (met links naar producenten)
35www.cito.nl/ onderzoek%20en%20wetenschap/ onderzoek/ ppon/ ~/ media/ cito_nl/ Files/ Onderzoek%20en%20wetenschap/ ppon/ cito_ppon_balans_35.ashxBalans over leesstrategieën in het primair onderwijs (CITO 2007)
36www.kohnstamminstituut.uva.nl/ pdf_documenten/ artikelBegrijpendLezen.pdfBegrijpend lezen in het basisonderwijs: invloed van milieu en onderwijs (Kohnstamm Instituut)
37www.nieuwsbegrip.beNieuwsbegrip België (2 niveaus)
38www.nieuwsbegrip.nlNieuwsbegrip Nederland (5 niveaus)
39eduratio.be/ https:/ / dl.dropbox.com/ u/ 67039430/ Aantrekkelijk_en_effectief_omgaan_met_leesstrategien.pptEffectief en aantrekkelijk omgaan met leesstrategieën (Kees Vernooy)
40www.hanze.nl/ NR/ rdonlyres/ F5BF0C1C-753B-474C-8568-7F8239C21D73/ 0/ 10BegrijpendlezendWatwerktAD.pdfOntwikkelingen op het gebied van (begrijpend) lezen. wat werkt? (Kees Vernooy)
41eduratio.be/ netpedopd.htmlPedagogische opdrachtsverklaringen
42www.ond.vlaanderen.be/ edulex/ database/ document/ document.asp?docid=12254Decreet basisonderwijs - zie Artikel 8
43eduratio.be/ hbvisie.htmlInspiratie voor schoolwerkplan
44eduratio.be/ wetten.htmlWetten
45eduratio.be/ 18okt2006.htmlParlementair debat over gebruik zorg- en GOK-uren
46www.ond.vlaanderen.be/ inspectie/ Opdrachten/ Doorlichten/ extra-info.htm#7Gebruik SES-lestijden: departement onderwijs
47eduratio.be/ iqouders.htmlIQ van ouders en kinderen: hoe hangen ze samen?
48eduratio.be/ geboortemaand.htmlGeboortemaandeffect
49eduratio.be/ rekenbegrip.htmlRekenbegrip: normering volgens geboortemaand
50eduratio.be/ versnelling1964.htmlMeer lezen over versnelling uit het boek van Durr (1964)
51eduratio.be/ dwecklinks.htmlMeer lezen over mindsets en het werk van Carol Dweck
52www.youtube.com/ watch?v=oFZAxX2ALUEExperiment van Dweck, Nederlandse ondertitels

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)